JO COM TU

JO COM TU

Triar com ens alimentem
és un dret, no un privilegi.

Imagina no poder triar
què has de menjar.

Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Per això, volem distribuir una targeta o altres ajudes econòmiques [Jo com tu], que permeten comprar amb autonomia als establiments comercials d’alimentació, d’acord amb les seves necessitats alimentàries, familiars, de salut o culturals .

A Càritas hem inicat un canvi que dignifiqui l’ajuda que donem a les famílies per cobrir les seves necessitats més bàsiques, perquè volem donar la millor resposta. I és en aquest context que s’emmarca la campanya del Jo com tu, que substitueix (o complementa) l’entrega d’aliments en espècie per ajudes econòmiques.