Identitat

Identitat

La identitat i la missió de Cáritas atén al que som, al que anem sent i  al que hem de ser. La identitat de Càritas constitueix la clau fonamental des de la que duem a terme la lectura de la realitat social i el disseny de l’estructura de la nostra organització. La raó última de l’existència de Càritas és ser expressió de amor preferencial de Déu pels pobres.

IDENTITAT

Càritas, como a organisme de l’Església, es promoguda, erigida i animada per  complir el ministeri de la caritat; que contempla quatre dimensions: dimensió eclesial, dimensió evangelitzadora, dimensió profètica i dimensió universal

  • Dimensió  eclesial: Càritas és l’expressió de l’opció preferencial pels pobres; per això estimula la participació de les comunitats cristianes en aquesta opció.
  • Dimensió evangelitzadora: Càritas realitza el ministeri d’evangelització en promoure l’amor preferencial pels pobres i l’apropament de l’Església als més necessitats i a tota la societat.
  • Dimensió profètica: Aquest amor preferencial de l’Església pels pobres en demana l’alliberament i exigeix el compromís amb la justícia.
  • Dimensió universal: Càritas ha de suscitar en la comunitat cristiana i en la societat el compromís de la solidaritat amb tots els pobles del món, sense distinció de llengua, raça o procedència.