Què fem

Què fem

La tasca social que duu a terme Càritas Parroquial de Berga és molt amplia i diversa. No sols desenvolupa activitats dirigides a l’assistència, la rehabilitació o la inserció social de les víctimes de la pobresa i l’exclusió social, sinó que també treballem en la promoció y en la denúncia de les causes de les injustícies que generen aquestes situacions.

Les nostres accions procurem arribar  també a tots els grups socials afectats per la desigualtat i la injustícia.

El lloc privilegiat de Càritas és enmig dels pobres i exclosos de la societat. Des dels serveis de Càritas, es fan accions orientades en quatre direccions:

  • L’assistència en situacions de necessitat urgent. Acollint les persones que viuen greus dificultats i possibilitant l’accés als recursos bàsics de subsistència alhora que s’encamina, en la mesura del possible, cap a una assistència planificada i cap a la pròpia integració social.
  • Les accions de formació i de promoció personal, encaminades a la integració social. L’acollida integral de la persona l’entenem més enllà de la relació assistencial. Per això es creen espais d’acollida i de relació on establir relacions d’autoajuda i de complicitat
  • Accions d’anàlisi, de sensibilització, de denúncia i de promoció del compromís solidari. L’atenció a les persones ha d’anar acompanyada de l’anàlisi i l’estudi de les causes generadores d’exclusió i de pobresa.

Treballem per aconseguir que el desenvolupament de cada projecte de vida sigui una realitat.

Treballem en xarxa amb les parròquies, les entitats, les associacions i els diferents agents socials del  territori per donar resposta a les necessitat d’aquelles persones que arriben demanant ajuda.

Per això Càritas ha desenvolupat una sèrie de serveis per donar resposta a totes les necessitats que es veuen reflectides en la nostra societat.

Els serveis de la tasca social que duu a terme Càritas Parroquial de Berga són: