REFORÇ ESCOLAR PER A NENS I NENES

REFORÇ ESCOLAR PER A NENS I NENES

S’atenen a nens/es i joves per reforçar i afavorir el seu desenvolupament, en quan a coneixements, a relacions socials i en el seu creixement personal.

Les activitats que es duen a  terme són: conversa i vocabulari, lectura i escriptura, matemàtiques bàsiques i ajudar a fer els deures.

Amb els nens/es que  presenten problemes en l’aprenentatge es fa una atenció individualitzada per atendre la seva dificultat concreta.

També es  treballen les àrees de comportament, hàbits i responsabilitat.