CLASSES DE LLENGUA I CULTURA PER A DONES IMMIGRANTS

CLASSES DE LLENGUA I CULTURA PER A DONES IMMIGRANTS

En les aules de Llengua i Cultura s’acullen dones i noies  nouvingudes amb dificultats  amb l’idioma per integrar-se d’una manera normalitzada.

Es donen varis nivells  per respondre a les necessitats detectades. També es potencien  els intercanvis culturals de forma festiva, i s’ofereixen a les participants xerrades sobre temes d’interès com a mares i com a dones.