SUPORT I SEGUIMENT SOCIAL

SUPORT I SEGUIMENT SOCIAL

Suport i seguiment social a persones i famílies amb dificultats

Donem resposta a  la necessitat de ser atès, ser escoltat i rebre suport , orientació i ajuda a totes aquelles persones amb dificultats socials i/o econòmiques que piquen a la porta de Càritas Parroquial de Berga.

  • Intentem  solventar i pal·liar aquelles situacions plantejades conjuntament amb la persona afectada, ja sigui amb recursos i serveis propis de la nostra entitat o fent derivacions a altres institucions especialitzades.