BEQUES PER ACTIVITATS EXTRAESCOLAR

BEQUES PER ACTIVITATS EXTRAESCOLAR

Aquests servei va adreçat a nens i nenes que es veuen afectats per problemàtiques socials i familiars que afecten a la seva integració normalitzada i a la igualtat d’oportunitats.

Es  valoren a nivell social i econòmic els infants possibles beneficiaris de beques per poder participar en activitats lúdiques, culturals i/o esportives.

El contacte amb els centres que desenvolupen les activitats en que participen els nanos  és summament important, igualment  la seva conseqüent implicació.