• Càritas Berga

SERVEI DE PERRUQUERIA SOLIDÀRIA

Comptem  amb la col·laboració d’una perruquera voluntària que ofereix  tallar i arreglar els cabells de les persones que són ateses per la nostra entitat. L’objectiu és ajudar-los a poder normalitzar una cosa tan bàsica com el seu aspecte personal, cosa que repercuteix directa i satisfactòriament en la seva autoestima i[…]

CLASSES DE LLENGUA I CULTURA PER A DONES IMMIGRANTS

En les aules de Llengua i Cultura s’acullen dones i noies  nouvingudes amb dificultats  amb l’idioma per integrar-se d’una manera normalitzada. Es donen varis nivells  per respondre a les necessitats detectades. També es potencien  els intercanvis culturals de forma festiva, i s’ofereixen a les participants xerrades sobre temes d’interès com[…]

BEQUES PER ACTIVITATS EXTRAESCOLAR

Aquests servei va adreçat a nens i nenes que es veuen afectats per problemàtiques socials i familiars que afecten a la seva integració normalitzada i a la igualtat d’oportunitats. Es  valoren a nivell social i econòmic els infants possibles beneficiaris de beques per poder participar en activitats lúdiques, culturals i/o[…]

REFORÇ ESCOLAR PER A NENS I NENES

S’atenen a nens/es i joves per reforçar i afavorir el seu desenvolupament, en quan a coneixements, a relacions socials i en el seu creixement personal. Les activitats que es duen a  terme són: conversa i vocabulari, lectura i escriptura, matemàtiques bàsiques i ajudar a fer els deures. Amb els nens/es[…]